Cart

Close Trial Panel

1. Select free Trial

Trial fonts are for testing purpose only.
All font family names are prefixed with “TRIAL”.

Trial fonts have no OpenType features and a limited character set:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ?!.,-

Akke Family Trial
Knopp Trial
Tumla Trial
Knapp Trial
Pack Trial
Close Shop

1. Pick a License

 • Commercial use
 • up to 1 user
 • Print/Desktop license
 • Logo design
 • Web license up to 1 domain
 • Social Media use on business account
 • App & Games
 • Broadcast Media
 • Server license
 • Custom font name
 • Font customisation
almega
Almega Sans 4 weights

Designed with Söderhavet in the context of the rebranding of Almega by Söderhavet.
Designed and developped while part of Söderhavet.

List of styles
Light Regular Bold Display
Almega Sans Light

Almega är en arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag och är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega och dess förbund representerar över 11 000 medlemsföretag i ett 60-tal branscher inom tjänstesektorn. Almega, bestående av åtta arbetsgivarförbund, erbjuder rådgivning i olika arbetsgivarfrågor, till exempel avtal, arbetsmiljö, försäkring, utbildning, med mera, samt arbetar för att förbättra villkoren för arbetsgivare och tjänsteföretagare. Almega leds av en styrelse bestående av representanter från medlemsföretagen. Ordförande sedan 2016 är Marcus Kristiansson, ISS Facility Services.[1] Verkställande direktör är Thomas Erséus som tillträdde tjänsten den 12 augusti 2019.

Almega Sans Regular

Almega är en arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag och är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega och dess förbund representerar över 11 000 medlemsföretag i ett 60-tal branscher inom tjänstesektorn. Almega, bestående av åtta arbetsgivarförbund, erbjuder rådgivning i olika arbetsgivarfrågor, till exempel avtal, arbetsmiljö, försäkring, utbildning, med mera, samt arbetar för att förbättra villkoren för arbetsgivare och tjänsteföretagare. Almega leds av en styrelse bestående av representanter från medlemsföretagen. Ordförande sedan 2016 är Marcus Kristiansson, ISS Facility Services.[1] Verkställande direktör är Thomas Erséus som tillträdde tjänsten den 12 augusti 2019.

Almega Sans Bold

Almega är en arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag och är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega och dess förbund representerar över 11 000 medlemsföretag i ett 60-tal branscher inom tjänstesektorn. Almega, bestående av åtta arbetsgivarförbund, erbjuder rådgivning i olika arbetsgivarfrågor, till exempel avtal, arbetsmiljö, försäkring, utbildning, med mera, samt arbetar för att förbättra villkoren för arbetsgivare och tjänsteföretagare. Almega leds av en styrelse bestående av representanter från medlemsföretagen. Ordförande sedan 2016 är Marcus Kristiansson, ISS Facility Services.[1] Verkställande direktör är Thomas Erséus som tillträdde tjänsten den 12 augusti 2019.

Almega Sans Display

Almega är en arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag och är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega och dess förbund representerar över 11 000 medlemsföretag i ett 60-tal branscher inom tjänstesektorn. Almega, bestående av åtta arbetsgivarförbund, erbjuder rådgivning i olika arbetsgivarfrågor, till exempel avtal, arbetsmiljö, försäkring, utbildning, med mera, samt arbetar för att förbättra villkoren för arbetsgivare och tjänsteföretagare. Almega leds av en styrelse bestående av representanter från medlemsföretagen. Ordförande sedan 2016 är Marcus Kristiansson, ISS Facility Services.[1] Verkställande direktör är Thomas Erséus som tillträdde tjänsten den 12 augusti 2019.

AA
Aa
aa
Font size

Almega is a Swedish company.

AA
Aa
aa
Font size

Almega is a Swedish company.

AA
Aa
aa
Font size

Almega is a Swedish company.

AA
Aa
aa
Font size

Almega is a Swedish company.

Mastodon