Cart

Close Trial Panel

1. Select free Trial

Trial fonts are for testing purpose only.
All font family names are prefixed with “TRIAL”.

Trial fonts have no OpenType features and a limited character set:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ?!.,-

Akke Family Trial
Knopp Trial
Tumla Trial
Knapp Trial
Pack Trial
Close Shop

1. Pick a License

 • Commercial use
 • up to 1 user
 • Print/Desktop license
 • Logo design
 • Web license up to 1 domain
 • Social Media use on business account
 • App & Games
 • Broadcast Media
 • Server license
 • Custom font name
 • Font customisation
SBAB Sans 5 weights

Designed with Nord DDB in the context of the rebranding of SBAB by Nord DDB.
Designed and developped while part of Söderhavet.

List of styles
Italic Regular Bold Bold Italic Display
SBAB Regular

SBAB Bank AB är ett helägt statligt aktiebolag verksamt på den svenska bolånemarknaden. SBAB startade sin verksamhet 1985 med uppgift att på kreditmarknaden låna upp medel för den statliga bostadslångivningen, idag tillhandahåller banken lån och möjligheter till sparande för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. Sedan början av 1990-talet konkurrerar företaget med privata aktörer som banker och erbjuder lån till privata kunder.

SBAB Italic italic

SBAB Bank AB är ett helägt statligt aktiebolag verksamt på den svenska bolånemarknaden. SBAB startade sin verksamhet 1985 med uppgift att på kreditmarknaden låna upp medel för den statliga bostadslångivningen, idag tillhandahåller banken lån och möjligheter till sparande för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. Sedan början av 1990-talet konkurrerar företaget med privata aktörer som banker och erbjuder lån till privata kunder.

SBAB Bold

SBAB Bank AB är ett helägt statligt aktiebolag verksamt på den svenska bolånemarknaden. SBAB startade sin verksamhet 1985 med uppgift att på kreditmarknaden låna upp medel för den statliga bostadslångivningen, idag tillhandahåller banken lån och möjligheter till sparande för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. Sedan början av 1990-talet konkurrerar företaget med privata aktörer som banker och erbjuder lån till privata kunder.

SBAB Bold Italic italic

SBAB Bank AB är ett helägt statligt aktiebolag verksamt på den svenska bolånemarknaden. SBAB startade sin verksamhet 1985 med uppgift att på kreditmarknaden låna upp medel för den statliga bostadslångivningen, idag tillhandahåller banken lån och möjligheter till sparande för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. Sedan början av 1990-talet konkurrerar företaget med privata aktörer som banker och erbjuder lån till privata kunder.

AA
Aa
aa
Font size

SBAB Bank was founded in 1985 and is wholly owned by the Swedish state..

AA
Aa
aa
Font size

SBAB Bank was founded in 1985 and is wholly owned by the Swedish state..

AA
Aa
aa
Font size

SBAB Bank was founded in 1985 and is wholly owned by the Swedish state..

AA
Aa
aa
Font size

SBAB Bank was founded in 1985 and is wholly owned by the Swedish state..

AA
Aa
aa
Font size

SBAB Bank was founded in 1985 and is wholly owned by the Swedish state..

Mastodon